Menu

Pojmy

Následné pojistné

Následné pojistné

Následné pojistné představuje druhou a každou další platbu pojistného. Následné pojistné je vždy splatné prvního dne příslušného pojistného období. Pokud v tento den není pojistné zaplacené, pojistitel může požadovat zaplacení úroku z prodlení.

Další pojmy

Přepojištění - Oprávněná nebo obmyšlená osoba - Pojistná částka - Pojistná událost - Pojistné období -

Aktuality ze světa pojištění