Menu

Pojmy

Oprávněná nebo obmyšlená osoba

Oprávněná nebo obmyšlená osoba

Oprávněná osoba je osobou, které vzniká právo na pojistné plnění, a to v důsledku nějaké pojistné události. Může jít o fyzickou i právnickou osobu. Používá se tohoto pojmu především v oblasti životního pojištění.

Obmyšlená osoba je taková soba, kterou může určit pojistník v pojistné smlouvě. Bude-li tato osoba určena, tak v případě smrti pojištěného ji vznikne nárok na pojistné plnění.

Další pojmy

Přepojištění - Následné pojistné - Pojistná částka - Pojistná událost - Pojistné období -

Aktuality ze světa pojištění