Menu

Pojmy

Pojistná částka

Pojistná částka

Pojistná částka je taková částka, která představuje pojistné plnění při naplněných podmínkách, které jsou zakotvené v pojistné smlouvě. Jde o maximální limit plnění.

Je třeba při uzavírání pojistné smlouvy dobře zvážit pojistnou částku. Například u životního pojištění se doporučuje jako optimální pojistná částka dvojnásobek až pětinásobek roční mzdy. Konečné rozhodnutí ohledně pojistné částky je však na vás.

Další pojmy

Přepojištění - Následné pojistné - Oprávněná nebo obmyšlená osoba - Pojistná událost - Pojistné období -

Aktuality ze světa pojištění