Menu

Pojmy

Pojistná událost

Pojistná událost

Pojistnou událost můžeme charakterizovat jako nahodilou skutečnou, se kterou je spojený vznik povinnosti pojišťovny uhradit dohodnuté plnění. Tato událost je různá, podle toho, na co se pojistná smlouva vztahuje. Může jít o úraz, nemoc, smrt atd.

Stane-li se pojistná událost, je nutné ji co nejdříve nahlásit pojišťovně. To se děje příslušným formulářem o oznámení škodní události. Dostanete ho na pobočkách pojišťoven, mnohdy je také ke stažení na webových stránkách. Při ohlašování sdělujete pojišťovně jméno a adresu pojištěné osoby a čísla pojistných smluv.

Po ohlášení pojistné události vyšle pojišťovna likvidátora, který zajistí výši škody, podle které vás poté pojišťovna vyplatí.

Další pojmy

Přepojištění - Následné pojistné - Oprávněná nebo obmyšlená osoba - Pojistná částka - Pojistné období -

Aktuality ze světa pojištění