Menu

Pojmy

Přepojištění

Přepojištění

Přepojištění představuje uzavření smlouvu na pojistnou částku, která přesahuje hodnotu pojištěných věcí. Je nežádoucí a zbytečné, protože stejně nedostane z pojištění větší částku než maximálně takovou, jakou má hodnotu majetek. Znamená to, že si můžete pojistit auto na milion, ale pokud má hodnotu jen půl milionu, nemáte šanci dostat částku, na kterou je auto pojištěné. Neplaťte tedy zbytečně velké pojistné, protože z majetkového pojištění stejně nelze získat prospěch. Je určené pouze k náhradě škod.

Opačnou situaci je podpojištění, kdy uzavíráte smlouvu na částku nižší, než je skutečná hodnota věci, kterou pojišťujete.

Další pojmy

Následné pojistné - Oprávněná nebo obmyšlená osoba - Pojistná částka - Pojistná událost - Pojistné období -

Aktuality ze světa pojištění