Menu

Pojmy

Pojistná smlouva

podepisování pojistné smlouvyPojištění vzniká uzavřením pojistné smlouvy, což je smlouva mezi pojistníkem a pojistitelem. Pojistitel je přitom takovou smlouvu povinen uzavřít, pokud splňuje zákonné i své podmínky. Ve smlouvě zároveň není povoleno omezovat práva poškozeného, které z příslušného zákona vyplývají. Přerušení pojištění odpovědnosti nelze přerušit, pokud není ve smlouvě dohodnuto něco jiného. V takovém případě je pojistník povinen prokázat pojistiteli, že odevzdal úřadu SPZ a osvědčení o registraci vozidla. Ihned po uzavření smlouvy musí být pojistitelem vydána Zelená karta.

Co musí pojistná smlouva obsahovat?

  • údaje o motorovém vozidle
  • jméno pojistníka i pojistitele
  • maximální výše pojistného plnění
  • doba, po kterou je pojištění sjednáno
  • výše, splatnost i způsob placení pojistného
  • jak a kde bude pojistník ohlašovat případné pojistné události

Pojistné podmínky

pojištěný automobilJde o upřesňující informace, které vymezují podmínky pojištění - jeho vznik, trvání i konec. Dále určují, co jsou pojistné události, stanoví výluky z pojištění (podmínky, za kterých není pojistitel povinen poskytovat pojistné plnění) a způsob, jakým se bude určovat rozsah pojistného plnění a jakou bude mít splatnost. S těmito podmínkami musí být pojistník seznámen a nelze je bez jeho souhlasu měnit.

Aktuality ze světa pojištění